• 3 فروردین ماه 1397 -
  • 021-88211563
دارای خط رنگ الکترواستاتیک و نیمه اتوماتیک

دارای خط رنگ الکترواستاتیک و نیمه اتوماتیک


دارای خط رنگ الکترواستاتیک و نیمه اتوماتیک

دارای خط رنگ الکترواستاتیک و نیمه اتوماتیک


دارای تجهیزات تنش زدایی با کنترل هوشمند

دارای تجهیزات تنش زدایی با کنترل هوشمند


دارای خط مستقل تولید فنرهای تعلیق

دارای خط مستقل تولید فنرهای تعلیق


دارای خط مستقل تولید فنرهای سوپاپ

دارای خط مستقل تولید فنرهای سوپاپ


دارای تجهیزات و ماشین آلات مدرن و با جدیدترین تکنولوژی روز

دارای تجهیزات و ماشین آلات مدرن و با جدیدترین تکنولوژی روز


  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر

تولید


˗ توانایی تولید فنرهای تخصصی پیچشی، کششی، فشاری، فرمینگ و...
˗ دارای تجهیزات و ماشین آلات CNC مدرن و با جدیدترین تکنولوژی روز ساخت کشورهای آلمان، ایتالیا و سوئیس
˗ دارای ماشین آلات سنگ زنی CNC بسیار دقیق
˗ دارای تجهیزات تنش زدایی با کنترل هوشمند
˗ دارای خط رنگ الکترو استاتیک و نیمه اتوماتیک